Pojdite na vsebino

Prodaja nepremičnin v lasti Občine Ankaran

Občina Ankaran na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/18), 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) ter Načrta ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Ankaran za leto 2023 objavlja prodajo nepremičnin v lasti Občine Ankaran, in sicer:

Roj za oddajo ponudbe je do 19. 6. 2023, do 24. ure.