Pojdite na vsebino

Razpis za delovno mesto: Sistemski administrator VII/2(2)

RAZPIS ZA DELOVNO MESTO: SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/2(2) (m/ž)
(šifra delovnega mesta: J017115)

V okviru projekta vzpostavitve občinske uprave župan Občine Ankaran razpisuje prosto strokovno- tehnično delovno mesto SISTEMSKI ADMINISTRATORVII/2(2).

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:
najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja),
• osnovno znanje angleškega ali drugega svetovnega jezika,
• obvladanje operacijskih sistemov Microsoft Server, Microsoft Windows, računalniških omrežij in
programskih paketov Microsoft,
• poznavanje PC strojne in programske opreme ter računalniških mrež,
• veljaven vozniški izpit B kategorije,
• 3 leta delovnih izkušenj.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s krajšim delovnim časom (20 ur/teden) in s poskusnim delom v trajanju 6 mesecev.

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo – Sistemski administrator VII/2(2) (20 ur/teden)« na naslov: Občina Ankaran, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran – Ancarano, in sicer v roku 3 delovnih dni po objavi na spletni strani Občine Ankaran in na Zavodu RS za zaposlovanje.

Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: kadri@obcina-ankaran.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Neizbrani kandidati bodo o neizboru pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire. Dodatne informacije o izvedbi postopka lahko pridobite na tel. 05 66 53 008.