Pojdite na vsebino

Razpis za delovno mesto: Višji svetovalec za turizem

RAZPIS ZA DELOVNO MESTO: VIŠJI SVETOVALEC ZA TURIZEM  (šifra delovnega mesta: C027010)

V okviru projekta vzpostavitve občinske uprave župan Občine Ankaran razpisuje prosto uradniško delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC ZA TURIZEM.

Pogoje za prijavo si lahko preberete TUKAJ <<.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo kot priporočeno pošiljko pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za uradniško delovno mesto »VIŠJI SVETOVALEC ZA TURIZEM«, na naslov: Občina Ankaran, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran - Ancarano, najkasneje do 30. 3. 2019. 

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov kadri@obcina-ankaran.si.

Za pravočasno prijavo se šteje prijava, poslana po pošti, če je bila oddana na pošto najkasneje 30. 3. 2019. 

Prijava, poslana po elektronski pošti, se šteje za pravočasno, če na elektronski naslov prispe 30. 3. 2019 do 24. ure.

Neizbrani kandidati bodo o neizboru pisno obveščeni najkasneje v petnajstih dneh po zaključenem postopku izbire. Dodatne informacije o izvedbi postopka lahko pridobite na tel. 05 66 53 008.