Pojdite na vsebino

Razpis za priznanje z nagrado Alojza Kocjančiča - Concorso per il riconoscimento e il premio intitolato a Alojz Kocjančič

Komisija za podeljevanje priznanj z nagrado Alojza Kocjančiča za posebne dosežke pri oblikovanju, raziskovanju in ohranjanju kulturne identitete Istre in njeni prepoznavnosti v širšem prostoru

RAZPISUJE PRIZNANJE Z NAGRADO ALOJZA KOCJANČIČA

Priznanje z nagrado se podeljuje posameznikom, skupinam, društvom, zavodom in drugim za posebne dosežke pri oblikovanju, raziskovanju in ohranjanju kulturne identitete Istre in njeni prepoznavnosti v širšem prostoru.

Rok za dostavo predlogov je 15. 9. 2020. 

RAZPIS

NASLOV ZA POŠILJANJE

La commissione per il conferimento del riconoscimento e il premio intitolato a Alojz Kocjančič per meriti particolari nel campo della formazione, ricerca e conservazione dell'identità culturale dell'Istria e della sua riconoscibilità in un territorio più ampio

BANDISCE IL CONCORSO PER IL RICONOSCIMENTO E IL PREMIO INTITOLATO A ALOJZ KOCJANČIČ

Il premio viene conferito ai singoli, ai gruppi, alle associazioni, agli enti e altri per meriti particolari nel campo della formazione, della ricerca e della conservazione dell'identità culturale dell'Istria e della sua riconoscibilità in un territorio più ampio.

Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è il 15 settembre 2020.

BANDO

INDIRIZZO