Pojdite na vsebino

Referendumska kampanja za glasovanje na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah – uporaba plakatnih mest

Občina Ankaran objavlja Sklep o plakatiranju v referendumski kampanji za glasovanje na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah.

Plakatni prostor se nahaja na parkirišču v bližini sedeža Občine Ankaran, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran (tj. parcela št. 1318/2, k.o. Oltra).

Žrebanje brezplačnih plakatnih prostorov bo 28. 6. 2021 z začetkom točno ob 11. uri v prostorih občine na naslovu Regentova ulica 2, 6280 Ankaran.

Plakatni prostori bodo pripravljeni in na voljo organizatorjem kampanje od žrebanja dalje.

Besedilo sklepa