Pojdite na vsebino

Sklep o določitvi uporabnine za občasno uporabo igrišč za igranje odbojke na mivki na ŠRP Sv. Katarina

V skladu z 2. odstavkom 67. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti je župan Občine Ankaran izdal naslednji 

SKLEP