Novice iz občine

Komuniciranje v OA - kolaž
10. november 2022

Redno komuniciranje z lokalno skupnostjo je v Ankaranu stalnica

V Občini Ankaran je ugledno in nepolitično komuniciranje od prvega dne stalnica. Poleg rednega občinskega glasila Amfora, ki izhaja vsak drugi mesec, občina skladno z dogajanjem v občini o pomembnejših novostih in razvojnih dosežkih občane obvešča tudi prek priložnostnih publikacij.

313347občinaankaranfotojakaivancic
9. november 2022

Projekt Čez slani travnik – Obalna pešpot med naseljem in ŠRP Sv. Katarina

Občina Ankaran je konec marca 2022 zaključila z gradnjo obalne pešpoti, ki je povezala naselje Ankaran s ŠRP Sv. Katarina. V okviru projekta Čez slani travnik je nastal tudi promocijski video "Čez slani travnik", v katerem so prikazane naravne vrednote slanega travnika in telovadnica na prostem.

interpretativnetablevkpdr5
4. november 2022

Krajinski park Debeli rtič z morsko in panoramsko učno pot

Občina Ankaran je nedavno zaključila s projektom vzpostavitve dveh krožnih tematskih poti po Krajinskem parku Debeli rtič (parku); morske in panoramske.

porociloodeluoa2018-2022
4. november 2022

Pregled dela Občine Ankaran v obdobju 2018-2022

Več o izvedenih projektih, aktivnostih in drugih dogodkih v Ankaranu v obdobju 2018-2022 si zainteresirani lahko preberete na 144 straneh poročila.

gasilskavajavankaranu
3. november 2022

Gasilska vaja v Ankaranu

Na stanovanjskem objektu Hrvatinova ulica 9 je bila 28. oktobra izvedena taktična gasilska vaja, v kateri so sodelujoči preverjali pripravljenost gasilskih enot in civilne zaščite v primeru požara.

img20221028115930-–-kopija
3. november 2022

Začelo se je komunalno opremljanje Dolge njive

Pričela so se gradbena dela za komunalno opremljanje območja Dolge njive, ki ga je Ankaran čakal kar 14 let.

oddelekzadruzbenedejavnostiparkiriscazainvalide
2. november 2022

Občina Ankaran je postala Občina po meri invalidov

Občini Ankaran je Zveza delovnih invalidov Slovenije (Zveza) po 24. seji upravnega odbora Zveze podelila listino Občina po meri invalidov.

slikapodpisapogodbemedobčinoankaranindružboadriaingdoo
27. oktober 2022

Začenja se gradnja pokopališča

V začetku novembra se bo začela gradnja pokopališča Ankaran. Pogodba z izbranim izvajalcem na ponovljenem javnem naročilu je bila podpisana danes. Težko pričakovano pokopališče bo gradila družba Adriaing d. o. o. s partnerjema Jasmina Hlača s. p. in Grafist d. o. o.

predsednica-in-župan-oa
26. oktober 2022

Dan sajenja dreves

Župan Gregor Strmčnik se je udeležil dneva sajenja dreves, ki je potekal v Mladinskem zdravilišču in letovišču Rdečega križa Slovenije Debeli rtič.