Novice iz občine

2-zdravstveni-dom
25. januar 2023

Ambulanta za neopredeljene paciente v Olmu

Zdravstveni dom Koper je 23. januarja odprl prvo ambulanto za paciente, ki nimajo opredeljenega zdravnika in živijo na območju občine Ankaran in Mestne občine Koper. Ambulanta deluje na naslovu Cesta na Markovec 1, trikrat tedensko. Ob ponedeljkih, sredah in četrtkih od 15. do 17. ure.

polarni-slapnik03za-amforo
25. januar 2023

Krajinski park Debeli rtič (KPDR) kot prezimovališče

V KPDR lahko pozimi občudujemo ptice, ki tukaj zimujejo ali se le na kratko ustavijo.

pexels-braeson-holland-8995386
24. januar 2023

Vloga za čezmerno in prekomerno uporabo občinskih cest

Vlogo za čezmerno in prekomerno uporabo občinskih cest oddamo, kadar po občinskih cestah izvajamo prevoz s tovornimi vozili, ki presegajo s predpisi dovoljeno skupno maso.

pexels-pixabay-40784-1
24. januar 2023

Motena oskrba z vodo

Danes, 24. januarja, bo od 11. do 14. ure zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oskrba z vodo.

ankaran-panoramsko-foto-jakaivancic1
23. januar 2023

Ključni podatki o lokacijski informaciji

Lokacijska informacija nam pove, kakšna je namenska raba zemljišča, ki je natančno določena s prostorskimi akti.

bi8a5754
20. januar 2023

Obisk Varuha človekovih pravic v Ankaranu: Ankarančani zahtevajo zdravo okolje

Občino Ankaran je 18. januarja obiskal Varuh človekovih pravic (Varuh) Peter Svetina v okviru rednega poslovanja institucije Varuha na terenu.

Štoparski vodnik po varstvu okolja
20. januar 2023

Štoparski vodnik po varstvu okolja

Izšel je Štoparski vodnik po varstvu okolja, ki ga je pripravil Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja (PIC) v sodelovanju z nizozemskim veleposlaništvom v Sloveniji. Gre za prvi poljuden vodnik, s katerim želijo javnosti olajšati uveljavljanje njihovih pravic v praksi.

16741158940192
19. januar 2023

1. faza sanacije Vinogradniške poti

Občina Ankaran je v novembru pristopila k 1. fazi rekonstrukcije Vinogradniške poti -najbolj kritičnega cestnega odseka v dolžini 160 m.

pexels-emre-can-acer-2079223
18. januar 2023

Potresa ne moremo preprečiti, lahko pa se nanj pripravimo

Potres je nenadno in sunkovito tresenje tal, ki ga povzročajo nenadni premiki pod zemeljskim površjem. Večina je zelo šibkih in jih ne zaznate, le zelo redki so tako močni, da povzročijo škodo.