Novice iz občine

Čestitka OA 2023 slo-ita
29. december 2022

Čestitka Občine Ankaran

Občina Ankaran vošči občankam in občanom ter vsem, ki jih poti vodijo v Ankaran, srečno in zdravo popotovanje v letu 2023.

obratovalničas
22. december 2022

Prijava obratovalnega časa

Ob izteku leta vas želimo spomniti, da bo treba v prihodnjem letu znova obnoviti dovoljenje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času. Gostinec oziroma kmet mora poslovati v obratovalnem času, ki ga določi skladno s predpisi in ga prijavi občinskemu organu, ki je pristojen za to področje.

thumbnailmedgeneracijsko-povezovanje-4
22. december 2022

Praznično druženje v Medgeneracijskem središču

Zadnji teden v mesecu decembru bo organizirano praznično druženje, ki bo potekalo od torka, 27. decembra, do petka, 30. decembra, od 10. do 12. ure:

pexels-photomix-company-101808
16. december 2022

Zavarujmo svoje premoženje

Nedavno se je na širšem območju slovenske Istre zgodilo nekaj vlomov, pri čemer so tarča predvsem vrednejše nepremičnine; hiše, ki se nahajajo na bolj samotnih lokacijah.

Župan in podžupanji
16. december 2022

Imenovani podžupanji Občine Ankaran

Župan Občine Ankaran Gregor Strmčnik je za obdobje 2022–2026 imenoval dve podžupanji, ki mu bosta v novem mandatu pomagali pri opravljanju nalog. Imenovani sta bili nova-stara podžupanja Barbara Švagelj in nova-stara podžupanja, pripadnica italijanske narodne skupnosti, mag. Martina Angelini.

delavnica-4
16. december 2022

Delavnica za mlade: vzpostavitev Mladinskega središča Ankaran

V Medgeneracijskem središču Ankaran je 14. decembra potekala delavnica na temo vzpostavitve Mladinskega središča Ankaran, ki jo je občina pripravila, da bi slišala misli, pričakovanja in predloge predstavnikov mladih, ki imajo najpristnejši in najresničnejši stik z željami in potrebami mladih.

studiodor13122022podelitevlistineankaran-16
13. december 2022

Občina Ankaran je Občina po meri invalidov

Občini Ankaran je Zveza delovnih invalidov Slovenije 13. decembra slovesno podelila listino in skulpturo Občina po meri invalidov.

Foto OS OA 2022-2026
13. december 2022

Imenovana stalna delovna telesa Občinskega sveta Občine Ankaran

Občinski svet (OS) Občine Ankaran je na drugi redni seji imenoval stalna delovna telesa - odbore in komisije v okviru OS Občine Ankaran za mandat 2022-2026. Imenovani predstavniki v posameznih odborih in komisijah so bili predlagani s s strani vseh štirih skupin, zastopanih v občinskem svetu.

novaparkirnamestavnaseljuankaran
9. december 2022

Nova parkirna mesta v naselju Ankarana

Občina Ankaran je v okviru urejanja mirujočega prometa nedavno pričela z gradbenimi deli za izvedbo novega parkirišča na začetku Bevkove ulice, ki zajema izgradnjo 22 novih parkirnih mest za avtomobile ter parkirnih mest za motorje in kolesa.