Novice iz občine

Plaža Debeli rtič (foto: Manuel Kalman)
8. maj 2020

Zadržano in previdno v skromnejše poletje 2020, povečanje sredstev za socialne pomoči in ukrepe za blažitev posledic epidemije

Na 9. redni seji Občinskega sveta Občine Ankaran je bil sprejet nov občinski Odlok o dodeljevanju socialnih pomoči, Odlok o blaženju posledic epidemije COVID-19 ter 1. rebalans proračuna Občine Ankaran za leto 2020, ki upošteva omenjena odloka ter sprejete ukrepe za blaženje posledic epidemije.

Prepovedano kurjenje (foto: Pexels.com)
4. maj 2020

Preklic razglasa velike požarne ogroženosti

Uprava RS za zaščito in reševanje je s 4. majem 2020 razglasila prenehanje velike požarne ogroženosti.

Knjige
30. april 2020

Knjižnica Ankaran odpira svoja vrata

Zaradi zajezitve širjenja koronavirusa odprtost knjižnice prilagajamo vladnim ukrepom, navodilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje in ostalih pristojnih organov. S 4. majem ponovno odpiramo Knjižnico Ankaran – Bevkova ulica 1 po rednem urniku.

Tržnica spet deluje
24. april 2020

Ankaranska tržnica ponovno odprta

S soboto, 25. aprila 2020, se ponovno vzpostavlja delovanje ankaranske tržnice po rednem urniku.

Prepovedano kurjenje (foto: Pexels.com)
24. april 2020

Velika požarna ogroženost naravnega okolja

Uprava RS za zaščito in reševanje je razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju celotne Slovenije že 20. marca 2020. Uporaba ognja na prostem oz. v naravi je še vedno prepovedana.

Knjige
24. april 2020

Varna izposoja in vračilo knjižničnega gradiva v knjižnici Ankaran

Povpraševanje po knjižničnih storitvah je tudi v času izolacije izredno. Zaradi tega bo prihodnji teden v ankaranski knjižnici, s podporo Občine Ankaran, obstoječa ponudba interventnih storitev razširjena z dodatnimi storitvami varne izposoje in vračila knjižničnega gradiva v knjižnici.

Pisarnisko delo
24. april 2020

Po prvomajskih praznikih bodo občinske uprave postopoma okrepile svoje poslovanje

S sproščanjem vladnih ukrepov bodo občinske uprave po prvomajskih praznikih postopoma okrepile svoje poslovanje, od 13. marca so namreč poslovale v prilagojenem obsegu in brez osebnih stikov s strankami.

OPN
14. april 2020

Objava stališč do pripomb in predlogov na spremenjene vsebine OPN

Po januarski, že drugi javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPN Občine Ankaran in predstavitvi na javni obravnavi je na Občino Ankaran prispelo 30 pripomb. Danes, 14. 4. 2020, so objavljena uradna stališča do pripomb in predlogov, prejetih v okviru druge javne razgrnitve.

E pomoč učencem PEF
10. april 2020

Študentje PEF ponujajo pomoč otrokom na daljavo

V trenutnem času je pomembno, da stopimo skupaj in si pomagamo, zato so se študentje Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem združili v skupino prostovoljcev, ki učencem pomagajo na daljavo.