Novice iz občine

Odpadki
6. april 2018

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev

Akcija s premično zbiralnico bo potekala na celotnem območju Občine Ankaran po ustaljenem urniku.