Celostna prometna strategija (CPS) - anketa

Občina Ankaran je pristopila k pripravi Celostne prometne strategije. Vabljeni k izpolnjevanju vprašalnika, s pomočjo katerega bo Občina Ankaran analizirala potovalne vzorce in probleme, ki bodo osnova za razumevanje in načrtovanje usmeritev za nadaljnji prometni razvoj na območju občine Ankaran.

Prometni sistem omogoča mobilnost in dostopnost prebivalcem in obiskovalcem širšega območja do upravnih, izobraževalnih, prostočasnih dejavnosti in delovnih mest ter spodbuja gospodarski razvoj.

Osnovno vodilo Celostne prometne strategije (CPS) bo trajnostna mobilnost, torej energetsko učinkovite, prostorsko manj potratne, okolju manj škodljive in bolj zdrave oblike prometa v občini in regiji, ki so podlaga za ravnotežje med gospodarskim razvojem, družbeno enakostjo in kakovostjo okolja. S skupnimi močmi in s spremembami naših potovalnih navad lahko oblikujemo trajnostno prihodnost.

Vljudno vabljeni k izpolnjevanju vprašalnikas pomočjo katerega bomo analizirali potovalne vzorce in probleme, ki bodo osnova za razumevanje in načrtovanje usmeritev za nadaljnji prometni razvoj na območju občine Ankaran.   

Z reševanjem vprašalnika prispevate k trajnostnemu razvoju svoje občine, hkrati pa se lahko potegujete za nagrade v nagradnem žrebu.