Istrski župani omejili poslovanje v občinskih upravah

Župani Občine Piran, Občine Izola, Mestne občine Koper in Občine Ankaran so danes po pozivih državnih institucij, pogovorih z zdravstvenim osebjem in preveritvijo stanja na terenu sprejeli odločitev o omejenem poslovanju občinskih uprav za naslednji teden z možnostjo podaljšanja. 

Delovni proces in nujni postopki bodo tekli nemoteno, poslovanje s strankami je omejeno in bo potekalo izključno po telefonu oziroma prek elektronske pošte. 

Občine bodo v času izrednih razmer poslovale prilagojeno, nujni postopki bodo potekali nemoteno, prav tako redno delo v posameznih uradih. Vsaka občinska uprava bo delovni proces prilagodila potrebam in zmožnostim. 

Za informacije se lahko občanke in občani v času uradnih ur obrnejo na:

OBČINA ANKARAN: 05 66 53 000, info@obcina-ankaran.si

MESTNA OBČINA KOPER: 05 66 46 100, obcina@koper.si 

OBČINA IZOLA: 05 66 00 100, obcina@izola.si 

OBČINA PIRAN: 05 67 10 300, obcina.piran@piran.si