Naravovarstveni dan 2019 – Prihodnost narave

Naravovarstveni dan 2019
Naravovarstveni dan 13. november 2019

Zavod RS za varstvo narave je 13. novembra organiziral Naravovarstveni dan, namenjen deležnikom, povezanim z varstvom narave. Osrednja tema je bila »Prihodnost narave« - bomo zmogli, znali, uspeli, poenotiti mnenja in delovanje?

V uvodnem delu sta prisotne nagovorila mag. Teo Hrvoje Oršanič, direktor Zavoda RS za varstvo narave in Marko Maver, državni sekretar ministrstva za okolje in prostor. Oba sta poudarila pomen narave in naravovarstva ter izpostavila pomen sodelovanja naravovarstvenikov z vsemi deležniki v prostoru. 

K sodelovanju so bile povabljene državne, lokalne in nevladne organizacije, ki morajo naravovarstvene zahteve spoštovati, upoštevati ali jih izvajati. Dogodka se je udeležilo več kot 100 udeležencev, ki so predstavili varovanje narave na področju kmetijstva, infrastrukture, gozdarstva, lovstva, planinstva, ribištva, upravljanja z vodami, etike, komunikacije. Kot edini predstavnik lokalne skupnosti je nastopil župan Občine Ankaran Gregor Strmčnik, ki je s svojim prispevkom »Oris okoliščin prostorskega načrtovanja Občine Ankaran« predstavil varovanje narave v Ankaranu. Orisal je pot lokalne skupnosti Ankaran, ki se je postavila v bran naravi in za svojo prihodnost izbrala skrb za naravne danosti ter na tem temelju oblikovala novo obliko lokalne samouprave. Nadaljeval je s predstavitvijo izpeljanih ukrepov in naporov, ki jih mlada občina ves čas vlaga v zaščito svojega okolja in spoštovanje prebivalcev. Zaključil je z ugotovitvijo, da je bilo vredno povezati ljudi in slediti glasu narave, biti njen glasnik. S sočasno dosledno zaščito narave na eni strani in skrbno načrtovanim razvojem kraja na drugi strani sta kakovost življenja in življenjski prostor v Ankaranu danes boljša. Narava in ljudje so postavljeni na prvo mesto. Predstavitev je požela velik aplavz in odobravanje s strani prisotnih, ki jim je mar za naravo in njeno ohranitev. Pohvalili so napore in dosežke mlade občine ter ji zaželeli uspešno nadaljevanje začrtane poti.

Udeleženci so dogodek zaključili z razpravo in željo po večji povezanosti, sodelovanju in strpnosti ter po boljšemu finančnemu in kadrovskemu stanju na vseh področjih.