Skupna delavnica pred pripravo proračuna občine za leto 2020

Skupna delavnica OS, drustva 12-11-19
Skupna delavnica za pripravo proračuna Občine Ankaran 2020 - 12. november 2019

V večnamenskem prostoru Občinske uprave na Regentovi 2 je bilo v torek, 12. novembra 2019, živahno. Vodstvo občine je sklicalo delavnico na temo oblikovanja načrta dela Občine Ankaran za leto 2020.

Na delavnico so bili povabljeni člani občinskega sveta, člani odborov in komisij občinskega sveta ter predstavniki ankaranskih društev, s katerimi ima občina sklenjene pogodbe o sodelovanju.  Prisotnim so bile predstavljene načrtovane aktivnosti za naslednje leto, na osnovi katerih bo v nadaljevanju pripravljen predlog proračuna Občine Ankaran za leto 2020. Poleg predstavitve načrtov za nadaljnje delo v letu 2020 pa je bil namen delavnice tudi pridobiti informacije s strani prisotnih, predvsem spoznati njihove prioritete in predloge aktivnosti, ki bi jih želeli umestiti v proračun 2020 oz. dolgoročneje. Društva v vlogi pomembnih akterjev v lokalnem prostoru namreč predstavljajo široko paleto raznolikih potreb naših občanov, zato jim občina želi prisluhniti v čim večji meri. 

Občina Ankaran si že od prvega dne prizadeva za zagotavljanje dviga kakovosti bivanja svojih občanov ter dosledno nadaljuje z utiranjem poti v skupno načrtovanje razvoja kraja in njegovih prioritet. Tako je prek pobud za umestitev v participativni proračun s strani občanov na občino doslej prispelo skupno prek 900 pobud. Nekatere so bile že izvedene, druge so umeščene v dolgoročnejše projekte občine, medtem ko tiste najzahtevnejše potrebujejo bistveno daljši rok za realizacijo. Poleg želja občanov, so vedno dobrodošle tudi želje in predlogi lokalnih društev, ki bodo v največji možni meri upoštevani. Konstruktivno, vključujoče delovanje na vseh področjih bo občina nadaljevala tudi v prihodnje.