Pojdite na vsebino

Nekdanje skladišče ob Jadranski cesti gre na javno dražbo

Javna dražba 1238-1
Nepremičnina v lasti Občine Ankaran, v kateri je bilo nazadnje skladišče družbe Gea produkt, bo 9. julija predmet javne dražbe. (Foto: Občina Ankaran)

Nepremičnina ob Jadranski cesti, ki jo je Občina Ankaran pred leti kupila od družbe Gea produkt, bo 9. julija 2024 predmet javne dražbe.

Stavbo je Občina Ankaran v skladu z željami občanov želela nameniti vzpostavitvi nove trgovine. Kljub večkratnim poskusom oddaje prostora in povabilom trgovcem k sodelovanju nepremičnina ni bila deležna interesa trgovskih podjetij.

Nepremičnina, ki v naravi predstavlja nekdanje skladišče z manipulativnimi površinami in parkiriščem, bo tako, skladno s sklepom občinskega sveta, naprodaj in bo predmet javne dražbe, ki bo 9. julija 2024 ob 11. uri v večnamenskem prostoru Občine Ankaran na naslovu Regentova ulica 2, 6280 Ankaran.

Predmet javne dražbe - stavba z 853,3 m2 neto tlorisne površine, ki stoji na parceli 1238/1 k. o. Oltra v izmeri 2.921 m2 - bo naprodaj po izklicni ceni 1.800.000 evrov. Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo najkasneje do vključno 5. julija 2024 vplačati varščino v višini (najmanj) 10 odstotkov izklicne cene. Najnižji znesek višanja kupnine na javni dražbi je 1.000 evrov. Nepremičnina bo po načelu videno - kupljeno prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo nakupno ceno.

 

-> JAVNA DRAŽBA, PRODAJNA POGODBA IN IZJAVA