Pojdite na vsebino

Občina Ankaran je uvedla videonadzor na območju Sv. Katarine

Videonadzor Sv. Katarina 1
Na uvedbo videonadzora ob vstopu na območje Sv. Katarine opozarja obveščevalna tabla. (Foto: Občina Ankaran)

Občina Ankaran se od ustanovitve dalje žal sooča s porastom vandalizma in kaznivih dejanj na različnih javnih površinah. Eno izmed najbolj izpostavljenih je bilo doslej območje Sv. Katarine. Da bi zagotovila večjo varnost, je Občina Ankaran to območje opremila s sistemom videonadzora.

Nezakonita dejanja so se na območju Sv. Katarine (kakor tudi na nekaterih drugih javnih površinah) stopnjevala zlasti v času turistične sezone. Prisotnost policije in redarjev ter v času turistične sezone posebej najete varnostne službe, ki varuje javne površine, teh dejanj ni odvrnila v zadostni meri, zato so strokovne službe občinske uprave presodile, da je nujna vzpostavitev tehničnega varovanja.

Videonadzor Sv. Katarina 2Kamere, nameščene na drogovih javne razsvetljave, zagotavljajo nadzor nad dogajanjem na parkirišču in v mandraču. (Foto: Občina Ankaran)

V sistem videonadzora je povezanih več kamer, nameščenih na drogove javne razsvetljave, ki pokrivajo območje parkirišča in mandrača na Sv. Katarini. Delovati je začel v torek, 7. maja, ko je župan Gregor Strmčnik sprejel Sklep o uvedbi videonadzora. Videonadzor je vzpostavljen ob upoštevanju visokih standardov varovanja osebnih podatkov ter spoštovanju slovenske in evropske zakonodaje. Izvajalo se bo pasivno snemanje, dostop do videoposnetkov bo mogoč le pooblaščenim osebam ob upoštevanju področne zakonodaje. Ena izmed kamer pa bo namenjena panoramskemu snemanju, ki skladno z zakonodajo ne omogoča prepoznavanja oseb in osebnih podatkov.

Videonadzor Sv. Katarina 3Videonadzor je vzpostavljen ob upoštevanju visokih standardov varovanja osebnih podatkov ter spoštovanju slovenske in evropske zakonodaje. (Foto: Občina Ankaran)

Videonadzor Občina Ankaran uvaja s ciljem dvigniti raven splošne varnosti v občini, zmanjšati število kaznivih dejanj in potrebo po najemanju zunanje varnostne službe ter hkrati omogočiti učinkovito preganjanje storilcev kaznivih dejanj. V prihodnjih letih bo videonadzor postopoma uveden tudi na drugih javnih površinah, kjer se pojavljajo vandalizem in druga kazniva dejanja.