Občine slovenske Istre v preventivno akcijo proti tigrastim komarjem

Letošnjo pomlad bodo istrske občine v sodelovanju s svojimi komunalnimi podjetji in Univerzo na Primorskem (FAMNIT) organizirale preventivno akcijo zatiranja ličink tigrastih komarjev, ki je namenjena predvsem zmanjševanju možnosti za razmnoževanje komarja.

Za ljudi so tigrasti komarji nadležni zaradi njihovega agresivnega hranjenja podnevi in alergijskih odzivov na pike, kar vpliva na privlačnost kraja za naselitev, turizem in rekreacijo. Samice tigrastih komarjev se hranijo s krvjo toplokrvnih živali in ljudi, zato lahko prenašajo tudi različne nevarne virusne bolezni. 

»Župani štirih občin smo se povezali v novi akciji, s katero želimo osveščati občane in občanke kako lahko zmanjšamo možnosti za razmnoževanje tigrastega komarja. Slednji ni le neprijetna nadloga, temveč tudi prenašalec virusov. Širjenje koronavirusa pa je dokaz v kako kratkem času lahko virus ogrozi ves svet,« je skupno akcijo štirih občin slovenske Istre predstavil župan Danilo Markočič. V   času omejevanja epidemije virusa SARS-CoV-2 smo v občinah slovenske Istre pokazali, da smo povezani in da skupaj zmoremo, zato je župan prepričan, da bodo tudi v tej akciji občani in občanke sodelovali in s tem prispevali k učinkoviti akciji.

Tigrasti komar (Pexels.com)Občine slovenske Istre so pripravile tudi zgibanko, ki jo bodo dobila vsa gospodinjstva prihodnji teden in je namenjena ozaveščanju občank in občanov ter hkrati kot poziv za odgovorno ravnanje, s katerim lahko s skupnimi moči bistveno zmanjšamo možnosti za razmnoževanje invazivne vrste tigrastega komarja. Zmanjševanje populacije komarjev na območju slovenske Istre bo izboljšalo tudi kakovost bivanja tako domačinom kot obiskovalcem. Turizem je izjemno pomembna gospodarska panoga v občinah slovenske Istre in prihodki iz turizma bistveno vplivajo na kakovost življenj občank in občanov. Informacije o zatiranju komarjev bodo dostopne tudi na območjih, kjer ni v zadostni meri prisotnih naravnih plenilcev tigrastega komarja in so zato prepoznana kot potencialno večja žarišča, npr. pokopališča. 

O rezultatih akcije bodo občine obveščale prek svojih komunikacijskih kanalov. 

Več podrobnosti si lahko preberete v skupnem sporočilu istrskih občin na tej povezavi.