Začenja se vnos sredstva za zatiranje ličink tigrastih komarjev

Občine slovenske Istre so pripravile zgibanko z naslovom Ustavimo razvoj tigrastih komarjev, ki so jo prejela vsa gospodinjstva. Namenjena je ozaveščanju občanov in hkrati poziva k odgovornemu ravnanju, s katerim lahko s skupnimi močmi bistveno zmanjšamo možnosti za razmnoževanje tigrastega komarja.

S sodelovanjem občanov bo akcija učinkovitejša

Sredstvo bodo komunalna podjetja vnašala v jaške javne infrastrukture in druga mesta, kjer se nahaja stoječa voda. Postopek vnosa sredstva bodo večkrat ponovile do vključno septembra letos. Vse občane in občanke vljudno vabimo, da se akciji zatiranja ličink tigrastega komarja pridružijo in sočasno tudi sami poskrbijo, da v svoji okolici izvajajo aktivnosti, ki preprečujejo nastanek gojišč za razmnoževanje komarjev. Mednje sodijo pospravljena okolica brez nepokritih zalivalk za rože, veder, odprtih plastenk, avtomobilskih gum in drugih majhnih posod, redno odstranjevanje vode, ki se nabira na ponjavah in drugih platnih, podstavkih za rože, nepokritih napihljivih bazenih in drugih vodnih igračah, žlebovih, sodih in rezervoarjih. Poleg naštetih ukrepov občanom priporočamo tudi nabavo sredstva za samostojno apliciranje.

Občine bomo za gospodinjstva zagotovile tudi omejeno število kapalk Aquataina po 50 ml. Občani in občanke Občine Ankaran bodo brezplačne vzorce sredstva Aquatain prevzeli v Ankaranu, in sicer od 1. junija dalje in ob predložitvi položnice Marjetice Koper. Natančno obvestilo o lokaciji in času prevzema bo podano prek občinske spletne strani.  Po razdelitvi brezplačnih vzorcev, bodo občani za nakup sredstva v prosti prodaji napoteni na sedež vrtnarije Marjetice Koper, Škocjanska pot 2.  

Po dostopnih podatkih lahko pričakujemo 91% zmanjšanje pojavnosti ličink komarja okrog površin, kamor bo nanešeno navedeno sredstvo. Zmanjševanje populacije komarjev na območju slovenske Istre bo izboljšalo kakovost bivanja tako domačinom kot obiskovalcem. Za ljudi so tigrasti komarji nadležni zaradi njihovega agresivnega hranjenja podnevi in alergijskih odzivov na pike, kar vpliva na privlačnost kraja za naselitev, turizem in rekreacijo. Samice tigrastih komarjev se hranijo s krvjo toplokrvnih živali in ljudi, zato lahko prenašajo tudi različne nevarne virusne bolezni.