Pojdite na vsebino

Obvestilo o trenutnem stanju oskrbe s pitno vodo v slovenski Istri

Voda je trenutno po vsem območju, ki ga Rižanski vodovod oskrbuje s pitno vodo, zdravstveno ustrezna in varna za uživanje. Uporabnike še nadalje pozivamo, da se dosledno držijo sprejetih ukrepov prepovedi rabe vode za nenujne potrebe in racionalno trošijo vodo.

V slovenski Istri veljajo strogi omejevalni ukrepi na področju rabe vode.

S prevozi vode z avtocisternami je bilo v vodarno Rižana v Cepkih v 24 urah prepeljano 700 m3 surove vode, kar je pripomoglo tudi k manjšemu črpanju podtalnice in s tem ustvarjanju prihrankov v podtalnici. Kljub temu uporabnike še nadalje pozivamo, da se dosledno držijo sprejetih ukrepov prepovedi rabe vode za nenujne potrebe in racionalno trošijo vodo.  

Povezava na spletni stran Rižanskega vodovoda: Obvestilo o trenutnem stanju vodooskrbe