Odstranitev nevarnega drevesa na Bevkovi ulici v času izgradnje parkirišča

odstranitevnevarnegadrevesanabevkovi2jpg
Nevarno drevo na Bevkovi je bilo treba posekati. Foto: Občina Ankaran

V sklopu izgradnje novega parkirišča na Bevkovi, ki bo z 22 novimi parkirnimi mesti za avtomobile, kolesa in motorje razbremenilo ulico pločevine, je v projektu bila predvidena ohranitev obstoječih dreves in dodatna ozelenitev z zasaditvijo novih dreves in jasminom.

V sklopu izgradnje novega parkirišča na Bevkovi, ki bo z 22 novimi parkirnimi mesti za avtomobile, kolesa in motorje razbremenilo ulico pločevine, je v projektu bila predvidena ohranitev obstoječih dreves in dodatna ozelenitev z zasaditvijo novih dreves in jasminom. Slednja bo v poletnih mesecih dajala senco in preprečevala pregrevanje.

V sklopu izgradnje novega parkirišča na Bevkovi, ki bo z 22 novimi parkirnimi mesti za avtomobile, kolesa in motorje razbremenilo ulico pločevine, je v projektu bila predvidena ohranitev obstoječih dreves in dodatna ozelenitev z zasaditvijo novih dreves in jasminom, ki bo v poletnih mesecih dajala senco in preprečevala pregrevanje.

Drevesa, ki so vitalna, so se ohranila, na žalost pa je strokovnjak arborist eno izmed dreves na Bevkovi označil kot nevarno in to drevo so zaradi varnosti danes tudi posekali.

Poleg ureditve parkirnih mest projekt zajema postavitev nove javne razsvetljave, ureditev meteorne kanalizacije, nove kabelske kanalizacije ter rekonstrukcijo odseka javnega vodovoda s hišnimi priključki.

Celotno parkirišče bo zajemalo 22 parkirnih mest, od tega bosta dve namenjeni invalidom. Ob dovozni poti v vrtec je predvidena tudi ureditev parkirnih mest za motorje in kolesa. V projektu je ob ograji vrtčevskega igrišča predvidena ozelenitev s plezalkami jasmina ter zasaditev novih dreves.

Strošek investicije znaša z davkom na dodano vrednost 238.229,77 EUR; na javnem naročilu je bil izbran izvajalec družba Grafist d. o. o. Dela bodo trajala predvidoma do sredine marca.