Skupaj za Ankaranski polotok

skupajzaankaranskipolotok.jpeg
Župan Gregor Strmčnik je s podžupanjo mag. Martino Angelini in predsednico SSIN Ankaran Lindo Rotter obiskal miljskega župana Paola Polidorija. Foto: Občina Milje

Župan Gregor Strmčnik, podžupanja mag. Martina Angelini in predsednica SSIN Ankaran Linda Rotter so se 12. januarja srečali z miljskim županom Paolom Polidorijem.

Občina Ankaran in Občina Milje sta geografsko in zgodovinsko povezani lokalni skupnosti, ki jima je skupna tudi umeščenost med pomembnejša pristanišča, zato je le skupno delovanje ključno za trajnosten in uspešen razvoj Ankaranskega polotoka.

Tema pogovora je bilo dolgoročno sodelovanje Občine Ankaran in Občine Milje na različnih področjih, kot so prostorsko načrtovanje, turizem, šport in kultura.

Srečanje se je sklenilo z željo o skupnem oblikovanju vizije razvoja Ankaranskega polotoka – za dobrobit prebivalcev in zaščito narave.