Povabilo k prijavi za rezervacijo terminov za občasno uporabo igrišč na območju ŠRP Sv. Katarina v letu 2019

Odbojkarsko igrišče na Sv. Katarini
Občina Ankaran na območju ŠRP Sv. Katarina razpolaga s tremi novimi igrišči za odbojko na mivki in nogometnima igriščema s travnato in peščeno površino, ter pripadajočimi garderobnimi in sanitarnimi prostori.

Občina Ankaran vabi vse zainteresirane, da izpolnijo prijavnico, ki je priloga tega poziva.

Občina Ankaran na območju Športno rekreacijskega parka Sv. Katarina razpolaga s tremi novimi igrišči za odbojko na mivki in nogometnima igriščema s travnato in peščeno površino, ter pripadajočimi garderobnimi in sanitarnimi prostori. Pogoji za uporabo igrišč in prijavnica so objavljeni v prilogi.