Poziv za prijavo škode zaradi posledic suše

Objavljen je obrazec za oddajo vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic suše v letu 2022 na prizadetih območjih. Rok za oddajo vlog je 19. september 2022.

Na podlagi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje št. 844-18/2022-13 – DGZR z dne 12. 8. 2022, občina Ankaran zbira vloge oškodovancev, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi suše v letu 2022.

Škodo lahko prijavijo oškodovanci, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev oz. imajo številko KMG-MID. Če KMG-MID ni urejena na datum 31. 5. 2022, oškodovanec ni upravičen do državne pomoči. 

Škodo se prijavlja na obrazcu, ki mora biti podpisan in mora obvezno vsebovati naslednje podatke:

 • Ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva
 • Davčna številka nosilca
 • Naslov nosilca
 • KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev
 • GERK – številka GERK-a
 • Vrsta kulture in šifra – seznam priznanih kultur iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode
 • Poškodovanost – dejanski odstotek poškodovanosti
 • Površina poškodovane kulture – dejanska površina poškodovane kulture v arih v GERK-u.
 • Dodajte pa še kontaktno telefonsko številko

Vlogo je potrebno oddati do 19. 9. 2022: 

 • osebno v sprejemni pisarni Občine Ankaran, na naslovu Regentova 2 v času uradnih ur, 
 • priporočeno po pošti na naslovu Občina Ankaran, Jadranska c. 66, p.p.24, 6280 Ankaran ali 
 • po elektronski pošti na naslovu info@obcina-ankaran.si.

Dokumentacija: