Pojdite na vsebino

Predstavitev naravne in kulturne dediščine Ankarana

naslovnicapohodniškegavodnikaankaranskipolotok
Naslovnica pohodniškega vodnika "Ankaranski polotok", Foto: Jaka Ivančič.

Ankaran je kljub svoji majhnosti dragulj naravne in kulturne dediščine.

Občina Ankaran je nedavno,  z namenom promocije naravnih danosti Ankaranskega polotoka in njegove bogate kulturne dediščine, izdala pohodniški vodnik »Ankaranski polotok«, kjer je na 44 vsebinskih straneh predstavljenih 15 znamenitosti, ki se nahajajo na Otoku zelenih zakladov. Pred kratkim pa je objavila tudi promocijski video o sredozemskem slanem travniku pri Sv. Nikolaju, edinem tovrstnem v Sloveniji, ki spada v območje Nature 2000, kjer rastejo redke in ogrožene rastlinske vrste.

Ankaran je kljub svoji majhnosti dragulj naravne in kulturne dediščine. Občina Ankaran je nedavno, z namenom promocije naravnih danosti Ankaranskega polotoka in njegove bogate kulturne dediščine, izdala pohodniški vodnik »Ankaranski polotok«, kjer je na 44 vsebinskih straneh predstavljenih 15 znamenitosti, ki se nahajajo na Otoku zelenih zakladov. Pred kratkim je objavila tudi promocijski video o sredozemskem slanem travniku pri Sv. Nikolaju, edinem tovrstnem v Sloveniji, ki spada v območje Nature 2000, kjer rastejo redke in ogrožene rastlinske vrste.

 Pohodniški vodnik »Ankaranski polotok« je nastal v sodelovanju z Zgodovinskim društvom za južno Primorsko in z Inštitutom IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja. Izšel je v slovenskem in italijanskem jeziku, v prvi izdaji je v vsaki jezikovni različici izdanih 300 izvodov. Na Ankaranskem polotoku sta človek in narava prepletla številne zgodbe, ki jih pričujoči vodnik strne v opisu 15 znamenitosti, med sabo povezanimi s slikovitimi  mediteranskimi pohodnimi potmi. Pohodniški vodnik bodo obiskovalci in zainteresirana javnost lahko prelistali v Turistično informacijskem centru Ankaran, na občinski spletni strani https://www.obcina-ankaran.si/sl/za-medije/publikacije, na voljo pa bo tudi v večjih knjižnicah.   

 V okviru projekta »Čez slani travnik«, ki je delno sofinanciran iz Evropskega regionalnega sklada je Občina Ankaran v sodelovanju z Društvom za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije nadgradila dobrih 800 m dolgo obalno pešpot, ki povezuje naselje Ankaran s Športnorekreacijskim parkom Sv. Katarina. V sklopu projekta je bila vzdolž obnovljenega in podaljšanega lesenega mostovža, ki vodi čez slani travnik pri Sv. Nikolaju do Sv. Katarine, s postavitvijo petih novih interpretativnih tabel prenovljena tudi učna pot. Na Sv. Katarini pa je bila zgrajena telovadnica na prostem s šestimi napravami, kjer je rekreacija možna tudi v večernih urah, v bližini pa so klopi za počitek in ostala oprema. Pot je lahko dostopna in primerna za družine z otroki v vsakem letnem času. Promocijski video »Čez slani travnik« je na voljo za ogled na Youtube kanalu Visit Ankaran (https://www.youtube.com/watch?v=LY7DEQ31y4Q) in občinski spletni strani https://obcina-ankaran.si/sl/za-obcane/novice/projekt-cez-slani-travnik-obalna-pespot-med-naseljem-in-srp-sv-katarina

Občina Ankaran SZJ: Predstavitev naravne in kulturne dediščine Ankarana