V večnamenskem prostoru na ogled idejni osnutek ankaranske tržnice

Ankaranska trznica
idejni projekt ankaranske trznice

Občane in vso zainteresirano javnost obveščamo, da bo v času od 19. avgusta do 13. septembra v večnamenskem prostoru Občinske uprave na Regentovi 2 na ogled javna razgrnitev idejnega osnutka ankaranske tržnice.

Zaradi svoje dostopnosti je občinski večnamenski prostor na Regentovi 2 idealno stičišče z občani in zainteresiranimi javnostmi. Njegov glavni namen bo tudi v bodoče obveščanje občanov o načrtih in projektih občine, ki bodo primerno razstavljeni.