Pojdite na vsebino

Drugi tir, ponovitev referenduma – uporaba plakatnih mest

Občina Ankaran na podlagi 3. odstavka 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007, 103/2007 – ZpolS-D, 105/08 – odločba US, 11/2011, 28/2011 – odločba US in 98/2013) objavlja pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v ponovljeni referendumski kampanji o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper (ZIUGDT).