Inšpekcijski postopek zoper lastnike nedovoljeno postavljenih plovil

Medobčinski inšpektorat Občine Piran in Občine Ankaran je po uradni dolžnosti uvedel inšpekcijski postopek zoper lastnike nedovoljeno postavljenih plovil na zemljišču 834/2 k. o. Oltra, ki je v lasti Občine Ankaran, in sprejel priloženi sklep.