Pojdite na vsebino

Javni razpis za sofinanciranje delovanja in programov društev

Obveščamo vas, da sta bila dne 19. 9. 2017 objavljena Javni razpis za sofinanciranje delovanja in programov društev v letu 2017 v Občini Ankaran in Javni razpis za sofinanciranje delovanja in programov društev v letu 2017 v Občini Ankaran na področju športa.

Besedili razpisov in obrazci:

Družbene dejavnosti
Šport
Povabilo k oddaji prijave na javni razpis za družbene dejavnosti
Povabilo k oddaji prijave na javni razpis za šport
Kazalo prijave
Kazalo prijave
Obrazec št. 1: Podatki o prijavitelju
Obrazec št. 1: Podatki o prijavitelju
Obrazec št. 2: Projekt za financiranje
Obrazec št. 2: Projekt za financiranje
Obrazec št. 3: Izjava
Obrazec št. 3: Izjava
Obrazec št. 4: Zahtevek za izplačilo
Obrazec št. 4: Zahtevek za izplačilo
Obrazec št. 5: Zaključno poročilo
Obrazec št. 5: Zaključno poročilo
Vzorec pogodbe
Vzorec pogodbe

Merila – kakovostni in vrhunski šport

Merila – interesna športna dejavnost

Merila – rekreativni šport


Do dokumentacije lahko dostopate s klikom na zgornje povezave (naziva razpisov). Društva vabimo, da skladno s pogoji razpisa oddajo vlogo za sofinanciranje programov in aktivnosti, ki so jih in jih bodo izvedla v letu 2017. Zadnji rok za oddajo prijav je 30. september 2017.