Pojdite na vsebino

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o menjavi nepremičnega premoženja

Občina Ankaran na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/2018, 79/2018 in 78/23 – ZORR) objavlja 

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o menjavi nepremičnega premoženja

Občina Ankaran, lastnica nepremičnine ID znak: parcela 2593 446/1 v izmeri 802 m2 in po ceni 76.429,30  EUR, namerava skleniti neposredno pogodbo o menjavi nepremičnega premoženja za nepremičnino ID znak: parcela 2593 533/2 v izmeri 504 m2 in po ceni 76.854,70   EUR. 

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ankaran.