Pojdite na vsebino

Objava odločbe o odstranitvi plovila bele barve z oznako NT-06712

Medobčinski inšpektorat Občine Piran in Občine Ankaran izdaja po uradni dolžnosti neznanim lastnikom predmeta – plovilo bele barve z oznako NT-06712, postavljenega na zemljišču 834/2 k. o. Oltra, ki je lasti Občine Ankaran, odločbo, s katero nalagajo lastnikom, da v roku 5 dni od vročitve odločbe odstranijo predmet – plovilo, ki je postavljeno brez dovoljenja pristojnega občinskega upravnega organa in kot tak omejuje uporabo javne površine. Če plovilo v roku ne bo odstranjeno, bo opravljena upravna izvršba.

ODLOČBA Z DNE 24. 3. 2017