Pojdite na vsebino

Sklep o dovolitvi izvršbe odločbe št. 0611-0014/2017 – 2 z dne 24. 3. 2017

Medobčinski inšpektorat Občine Piran in Občine Ankaran izdaja po uradni dolžnosti SKLEP O DOVOLITVI IZVRŠBE. Odločba št. 0611-0014/2017 – 2 z dne 24. 3. 2017, vročena 8. 4. 2017 je postala izvršljiva dne 13. 4. 2017 in se doveljuje njena izvršba.