Pojdite na vsebino

Volitve predsednika republike – uporaba plakatnih mest

Občina Ankaran na podlagi 3. odstavka 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007, 103/2007 – ZpolS-D, 105/08 – odločba US, 11/2011, 28/2011 – odločba US in 98/2013) objavlja pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v volilni kampanji za volitve predsednika republike dne 22. 10. 2017.