Brezplačni prevozi in ugotavljanje potreb starejših občanov

Skrb za starejše
Skrb za starejše

Občina Ankaran nadaljuje izvajanje aktivnosti v okviru občinskega programa Skrb za starejše.

V sodelovanju z Znanstveno-raziskovalnim središčem (ZRS) Koper bo izvedena anketa, katere cilj je ugotoviti mnenja, potrebe in želje prebivalcev Občine Ankaran, starejših od 65 let. V kratkem pa bo v sodelovanju z Zavodom Sopotniki stekel tudi projekt nudenja brezplačnih prevozov po opravkih starejšim občanom.

Sporočilo za javnost