Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN in OP za OPN Občine Ankaran

Foto OPN
Foto OPN

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN in OP za OPN Občine Ankaran bo potekala od 17. 6. 2019 do vključno 19. 7. 2019.

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran in Okoljskega poročila za OPN Občine Ankaran bo potekala v prostorih Občine Ankaran, Regentova 2, 6280 Ankaran, in sicer od ponedeljka, 17. 6. 2019 do vključno petka, 19. 7. 2019. Ogled gradiva bo možen od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro. Gradivo je objavljeno tudi v elektronski obliki na tej povezavi.