Pojdite na vsebino

Informativni javni poziv za izbiro ponudnika za zagotavljanje in upravljanje avtomatiziranega sistema izposoje koles

Regionalni razvojni center Koper objavlja informativni javni poziv za izbiro ponudnika za zagotavljanje in upravljanje avtomatiziranega sistema izposoje koles na območju Mestne občine Koper ter Občin Ankaran, Izola in Piran.

Predmet poziva je preveritev pripravljenosti za prijavo na javni poziv za izbiro ponudnika, ki bo kot uporabnik javnih površin vzpostavil, zagotavljal in upravljal avtomatiziran sistem izposoje koles na območju obalnih občin.

Rok za predložitev ponudb je 5. februar 2016.

Naročniki, obalne občine, vabijo vse zainteresirane in usposobljene ponudnike, da skladno s pogoji informativnega javnega poziva oddajo svojo ponudbo.

Dokumenti:

Priloge (pripravi ponudnik):

  1. Opis delovanja sistema za avtomatizirano izposojo koles,
  2. Navedba tehničnih značilnosti navadnih in električnih koles,
  3. Skica postaje za izposojo navadnih in električnih koles,
  4. Cenik izposoje koles,
  5. Predračun.

BANDO PUBBLICO INFORMATIVO PER LA SELEZIONE DELL’OFFERENTE PER LA GARANZIA E LA GESTIONE DEL SISTEMA AUTOMATIZZATO DI NOLEGGIO BICICLETTE

Il centro regionale di sviluppo Capodistria ha pubblicato il bando pubblico informativo per la selezione dell’offerente per la garanzia e la gestione del sistema automatizzato di noleggio biciclette nel territorio del Comune città di Capodistria e dei comuni di Ancarano, Isola e Pirano.

L’oggetto del bando pubblico informativo è l’esame della prontezza per la richiesta al bando pubblico per la selezione dell’offerente che provvederà a instaurare, garantire e gestire, in veste di utente delle superfici pubbliche, il sistema automatizzato di noleggio biciclette nel territorio dei quattro comuni.

Il termine per la presentazione delle offerte è il 5 febbraio 2016.

I promotori, i quattro comuni costieri, invitano tutti gli offerenti abilitati ed interessati a inoltrare la propria offerta in conformità alle condizioni del bando pubblico informativo.

Documenti:

Allegati (redige l’offerente):

  1. Descrizione del funzionamento del sistema di noleggio automatizzato delle biciclette,
  2. Specificazione delle caratteristiche tecniche delle bici semplici ed elettriche,
  3. Schizzo della postazione per il noleggio di bici semplici ed elettriche,
  4. Listino prezzi del noleggio biciclette,
  5. Preventivo.