Pojdite na vsebino

Namera za sklenitev neposredne pogodbe

Občina Ankaran objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe za ustanovitev brezplačne stavbne pravice na zemljiščih s parc. št. 111 in 114/1, obe k.o. 2593 Oltra, za dobo 99 let od dneva vpisa v zemljiško knjigo. Stavbna pravica se podeljuje brezplačno za namen izgradnje, ureditve in uporabe nepremičnin za dostopno pot, parkirišče in druge infrastrukture za Center Obala na Debelem rtiču.