Pojdite na vsebino

Namera za sklenitev neposredne pogodbe

Občina Ankaran, Jadranska cesta 66, Ankaran objavlja namero za sklenitev neposredne menjalne pogodbe za zemljišča:

  • s parc. št. 865/1 k.o. Ankaran, do celote,
  • s parc. št. 867 k.o. Ankaran, do celote,
  • s parc. št. 868/5 k.o. Ankaran, do celote ter
  • s parc. št. 866 k.o. Ankaran, do 2/3.