Pojdite na vsebino

Javna objava prostega delovnega mesta: »STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I), (m/ž)«

Župan Občine Ankaran objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto:  Strokovni sodelavec VII/2 (I) (m/ž) v Oddelku za razvoj in investicije, šifra delovnega mesta: J017136

Pogoje za prijavo si lahko preberete tukaj.

Rok za prijavo kandidatov: 1. 1. 2024

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo kot priporočeno pošiljko pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo delovnega mesta »STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I) (m/ž)«, na naslov: Občina Ankaran, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran - Ancarano.  

Za pravočasno prijavo se šteje prijava, poslana po pošti, če je bila oddana na pošto najkasneje 3. 1. 2024. 

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov kadri@obcina-ankaran.si

Prijava, poslana po elektronski pošti, se šteje za pravočasno, če na elektronski naslov prispe 1. 1. 2024 do 24. ure.

Neizbrani kandidati bodo o neizboru pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire. Dodatne informacije o izvedbi postopka lahko pridobite na tel. 05 66 53 014.