Pojdite na vsebino

Javna razpisa za sofinanciranje delovanja in programov društev v letu 2019

Obveščamo vas, da sta bila dne 6. 2. 2019 objavljena Javni razpis za sofinanciranje delovanja in programov društev v letu 2019 v občini Ankaran in Javni razpis za sofinanciranje delovanja in programov društev v letu 2019 v občini Ankaran na področju športa.

Besedili razpisov in obrazci:

DRUŽBENE DEJAVNOSTIŠPORT
Povabilo-k-oddaji-prijave_javni-razpis-za-družbene-dejavnosti-2019.pdfPovabilo-k-oddaji-prijave_javni-razpis-za-šport_2019.pdf
Kazalo_prijave_2019.docx
Kazalo_prijave_2019-.docx
Obrazec_1_Podatki-o-prijavitelju_2019.docxObrazec_1_Podatki-o-prijavitelju_2019_šport-.docx
Obrazec_2_Projekt-zafinanciranje_2019.docx
Obrazec_2_Program-za-financiranje_2019_šport.docx
Obrazec_3_Izjava_2019.docx
Obrazec_3_Izjava_2019-1.docx
Obrazec-št.-4_Zahtevek_2019.docx
Obrazec__4_Zahtevek_2019_šport.docx
Vzorec-pogodbe_2019.pdf
Obrazec_5_Seznam-športnikov-in-vadečih_2019.docx

Merila-kakovostni-in-vrhunski-šport_2019.docx

Merila-interesna-športna-dejavnost_2019.docx

Merila_rekreativni-šport_20189.docx

Vzorec-pogodbe_2019-šport.pdf

Do dokumentacije lahko dostopate s klikom na zgornje povezave (naziva razpisov). Društva vabimo, da skladno s pogoji razpisa oddajo vlogo za sofinanciranje programov in aktivnosti, ki so jih in jih bodo izvedla v letu 2019. 

Zadnji rok za oddajo prijav je 6. 3. 2019, velja poštni žig. Informacije o razpisu lahko dobite v času uradnih ur, in sicer v ponedeljek in petek od 8. do 12. ure in v sredo od 8. do 12. ter od 14. do 17. ure.