Celostna prometna strategija (CPS) Občine Ankaran 2021-2025

Občinski svet je na svoji 13. redni seji, dne 2. februarja 2021, potrdil Celostno prometno strategijo Občine Ankaran (CPS) za obdobje 2021–2025.

Temeljni cilj celostne prometne strategije (CPS) je zmanjšati negativne vplive motornega prometa na okolje in povečati privlačnost naselja za prebivalce in obiskovalce. S sprejemom te strategije se Občina Ankaran zavezuje k načrtovanju in izvajanju ukrepov trajnostne mobilnosti, s katerimi bo oblikovala področje prometa in z njim povezana področja v naslednjih petih letih. 

CPS Občine Ankaran za obdobje 2021-2025 je izdana v obliki samostojne publikacije v slovenskem in italijanskem jeziku, spletna verzija pa je objavljena na tej povezavi

Publikacija je bila dostavljena članom razširjene delovne skupine, ki so sodelovali pri pripravi CPS, sosednjim občinam, društvom, ki so v letu 2020 prejela finančna sredstva s strani Občine Ankaran, ter ostalim deležnikom. 

Na sedežu Občinske uprave je na voljo še nekaj izvodov; v kolikor bi želeli prejeti svoj izvod CPS Občine Ankaran, to lahko sporočite na e-naslov: ori@obcina-ankaran.si. Število izvodov je omejeno.