Evropski teden mobilnosti 2023

Organizacija Evropskega tedna mobilnosti temelji na spodbujanju občin, da urejajo področje javnega prometa ter sprejemajo prostorske načrte, ki prispevajo k trajnostni mobilnosti. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo kot vodilni partner v projektu LIFE17 IPC/SI/000007 – LIFE IP CARE4CLIMATE v Sloveniji vsako leto povabi k sodelovanju vse občine, Ministrstvo za infrastrukturo kot nacionalni koordinator pa skrbi za promocijo in ozaveščanje na področju celostnega prometnega načrtovanja.

ETM logotip 2023Občina Ankaran v Evropskem tednu mobilnosti sodeluje že sedmo leto zapored. Ob začetku izvajanja leta 2002 je v projektu sodelovalo 26 občin, letos jih sodeluje preko 90. Občina Ankaran v pobudi Evropskega tedna mobilnosti med 16. in 22. septembrom sodeluje že sedmo leto zapored. Med drugim že od leta 2016 s ciljem spodbujanja trajnostne mobilnosti izvaja tudi organizacija brezplačnih poletnih avtobusnih prevozov, urejanje obstoječih in vzpostavljanje novih pešpoti, pripravlja se vse potrebno za izgradnjo kolesarskih poti, zagotavlja brezplačne prevoze za starejše (Sopotniki) itd. 

Letos bo Občina Ankaran z namenom informiranja in ozaveščanja javnosti ter promocije trajnostne mobilnosti organizirala številne delavnice in predavanja v Medgeneracijskem središču. V okviru delavnic za starejše »Ostanimo mobilni« bo v tem tednu župan že tradicionalno sedel za volan vozila zavoda Sopotniki in občane popeljal po opravkih. Poleg navedenega se je Občina zavezala, da bo v tednu mobilnosti spodbudila večje število uslužbencev občinske uprave, da na delovno mesto pridejo na trajnostni način (JPP, peš, kolo, sopotništvo…), na »Dan brez avtomobila« 22. septembra bo tak prihod zagotovilo 25% zaposlenih, vključno z vodstvom občine. V izvajanje aktivnosti promocije trajnostne mobilnosti se vključujejo tudi Osnovna šola in vrtec Ankaran, Avto-moto zveza Slovenije, Športno društvo Ankaran lokalni prostovoljci ter izbrani ponudnik poletnih avtobusnih prevozov. 

Akcija »Pospravimo ulice« tudi v Ankaranu  

Aktivnosti letošnjega Evropskega tedna mobilnosti bodo potekale pod sloganom “Varčne poti”. Med zanimivimi aktivnostmi je nacionalna aktivnost »Pospravimo ulice», ki pozornost namenja odstranjevanju ovir in skrbi za varnost ter urejenost naših ulic. 

ETM 2023_Pospravimo ulice

Pet najpogostejših ovir na ulicah oziroma pločnikih: 

  • napačno parkirani avtomobili, 
  • neustrezno postavljeni smetnjaki, 
  • nevzdrževane zelene površine, 
  • neustrezno umeščeni elementi za oglaševanje in 
  • napačno parkirana dostavna vozila.

Občina Ankaran bo pristopila k nacionalni aktivnosti Pospravimo ulice. Tej problematiki bo predvidoma namenjena tudi ena izmed delavnic z izvedbo ogleda kraja. Začeli bomo z osveščanjem in pogovori z občani, nadaljevali pa z evidentiranjem in odstranjevanjem ovir s površin, ki so sicer namenjene hoji in kolesarjenju. S tem bomo izboljšali urejenost ulic in poskrbeli za večjo varnost pešcev in kolesarjev v naši občini.

Priključitev aktivnosti Pospravimo ulice pa se ne omejuje zgolj na teden mobilnosti. Je le prvi korak k vzpostavljanja pogojev za izvedbo dolgoročnega cilja - skupaj z občani trajno urediti ulice na način, da bo zagotovljena varnost vseh udeležencev v prometu.

Občane vabimo k sodelovanju v prizadevanjih za boljši in varnejši življenjski prostor – ne parkirajte na površinah za hojo in kolesarjenje, zabojnike za smeti odstranite s površin za hojo, kolesarjenje in cestišč ter redno negujte svoje žive meje, drevesa in druge zelene površine. 

Brezplačni poletni avtobus že od leta 2016

Brezplačni poletni avtobus v Ankaranu (Foto: Občina Ankaran)

Občina Ankaran s ciljem zagotavljanja boljše dostopnosti plaž za občane in obiskovalce, zmanjšanja pritiska na parkirišča in spodbujanja trajnostne mobilnosti že od leta 2016 organizira in (so)financira brezplačni poletni bus. Avtobus bo kopalce vozil že sedmo leto (v 2020 ga zaradi ukrepov, povezanih z omejevanjem epidemije covida-19 ni bilo) od 24. junija do 3. septembra med skupaj 16 postajališči od hrvatinskega križišča do Lazareta.

Vozni red je dostopen TUKAJ.

Poleg brezplačnega poletnega avtobusa, ki vozi med parkirišči in plažami, je Občina Ankaran od 25. 6. 2023 do 2. 9. 2023 vsem potnikom omogočila tudi brezplačen prevoz z avtobusom redne linije Lazaret–Koper, in sicer med postajališči Lazaret meja in Hrvatini K. Če potujete z rednim avtobusom na relaciji med temi postajališči, to sporočite vozniku, ki bo izdal ustrezno brezplačno vozovnico. Potniki, ki potujejo z/do drugih postajališč izven občine Ankaran plačajo vozovnico po redni ceni.


Šola in občina združili moči: PEŠ KAŽIPOTI

V okviru dneva Zdrave šole v Evropskem tednu mobilnosti, ki se zadnja leta redno izvaja tudi v Ankaranu, so učenci OŠ Ankaran septembra 2021 začel projekt PEŠ KAŽIPOTI. Namen projekta je spodbujanje trajnostne mobilnosti na preprost način. Projekt je bil toplo sprejet, Občina pa se je ob predstavitvi ideje odločila, da projekt dodatno podpre ter omogoči postavitev sodobnih peš kažipotov po kraju. Ker gre za projekt postavitve tabel v javni prostor, kjer bodo na ogled vsem obiskovalcem, pa je bilo nastajanju potrebno nameniti nekoliko več časa.

Kažipoti Jaka IvančičPeš kažipoti so nastali v sodelovanju Osnovne šole Ankaran in Občine Ankaran. (foto: Jaka Ivančič)

Predstavitev ideje  

Učenci obeh (takrat) 9. razredov so pripravili predlog kažipotov med štirimi bolj obiskanimi točkami v kraju. Pri delu so se razdelili v 4 skupine, izmed katerih je ena skupina načrtovala in risala različne logotipe in predlagala slogan, ostale tri pa so se podale na teren. Izbrani slogan je bil »Naredi nekaj zase in za naravo – pojdi peš«. Terenske skupine, ki jih ni ustavilo niti deževno vreme, so za izhodiščno točko izbrali pločnik pred občinsko upravo. Pomagali so si z aplikacijo in štoparico ter se podali na pot proti Sv. Katarini, Valdoltri in knjižnici. Te točke so namreč ocenili za štiri bolj obiskane točke v Ankaranu. Izmerili so razdalje in čas hoje do teh pomembnih točk v občini. V šoli so nato določili dolžino povprečnega koraka in izmerjene razdalje pretvorili v korake. Učenci so predlagali, da se na štirih točkah postavijo kažipoti, ki označujejo čas hoje in število korakov do različnih točk ter se doda tudi primerne logotipe. 

Od ideje do postavitve

Občina je ideji o peš kažipotih z zanimanjem prisluhnila in obljubila podporo ter tudi prevzela skrb za organizacijo in finančni del izvedbe končnih izdelkov. Šolarjem so pri izboru končne ideje podobe peš kažipotov pomagal zunanji oblikovalec, ki jih je z namenom strokovne podpore in sodelovanja zagotovila Občina Ankaran. Tako so učenci skupaj z mentorji in zunanjimi kreativci izvedli skupno pet (5) delavnic, na kateri so razdelali in nadgradili prvotno idejo. Učenci so bili poučeni o oblikovanju, predstavljeni so jim bili različni tipi tabel, različni materiali in barve, ki so jih nato uporabili in predstavili na zaključni delavnici 24. 10. 2022, ko se je predstavilo kar sedem skupin učencev s sedmimi različnimi predlogi peš kažipotov. V začetku leta 2023 je bil med slednjimi izbran peš kažipot iz lesa, opremljen s 4 prepoznanimi lokacijami in meritvami korakov ter minut hoje do označenih lokacij. Štirje (4) peš kažipoti so trijezični (SLO, ITA, ANG) in opremljeni s QR kodo oziroma povezavo na aplikacijo Google maps, ki pokaže pot od točke A do točke B. 

Peš kažipotPeš kažipot v Valdoltri. (foto: Občina Ankaran)


Občina je tako v okviru sodelovanja v Evropskem tednu mobilnosti tudi finančno podprla skupne delavnice, izdelavo in postavitev kažipotov.

Proces izdelovanja peš kažipotov je bil inovativen in poučen. Z delavnicami, ki jih je z učenci izvajal zunanji izvajalec, je zasledovana ustvarjalnost in inovativnost pri spodbujanju trajnostne mobilnosti. Peš kažipoti, ki so svojo končno podobo in mesto v kraju dobili junija 2023, so s svojo ličnostjo postali lep in obstojen del urbane opreme občine. Izdelani so iz kompozitnih plošč, namenjenih za zunanjo uporabo, kar zagotavlja njihovo trajnost oziroma daljšo obstojnost. 

Kažipoti kot trajna spodbuda gibanju  

Peš kažipoti so bili kot trajni ukrep nameščeni na izbrane lokacije, s čimer tako lokalne prebivalce kot tudi naključne obiskovalce Ankarana trajno ozaveščajo o pomenu hoje ter spodbujajo trajnostno mobilnost.   

Iskrena hvala našim mladim občanom, da se že zavedajo pomena trajnosti. S tako popotnico bodo soustvarili lepši, predvsem pa bolj zeleno naravnan svet. v kraju ostaja njihova zapuščina, plod uspešnega sodelovanja z občino – kažipoti, ki bodo tudi v prihodnje spodbujali sokrajane, naj naredijo nekaj zase in naravo.

Aktivnost se izvaja v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE in jo sofinancira Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo – Sklad za podnebne spremembe. 

imgcare4climate MOPE logo