Uradne objave

15. november 2017

Namera za sklenitev neposredne pogodbe

9. november 2017

Občina Ankaran za zaščito svojega okolja in slovenskega morja vložila drugo tožbo proti italijanski državi

18. oktober 2017

Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo zemljišč

19. september 2017

Javni razpis za sofinanciranje delovanja in programov društev

13. september 2017

Volitve predsednika republike – uporaba plakatnih mest

11. avgust 2017

Drugi tir – uporaba plakatnih mest

6. junij 2017

Namera za sklenitev neposredne pogodbe

5. junij 2017

Počitniško varstvo 2017

30. maj 2017

Javni naročili – gradbena dela, dobava opreme in obnova objekta

23. maj 2017

Izvajanje avtobusnih prevozov v poletni sezoni 2017

18. maj 2017

Dobava živil za Občino Ankaran

16. maj 2017

Namera za sklenitev neposredne pogodbe

20. april 2017

Sklep o dovolitvi izvršbe odločbe št. 0611-0014/2017 – 2 z dne 24. 3. 2017

24. marec 2017

Objava odločbe o odstranitvi plovila bele barve z oznako NT-06712

28. februar 2017

Inšpekcijski postopek zoper lastnike nedovoljeno postavljenih plovil

7. november 2016

V teku so temeljne delavnice in posveti za načrtovanje prostorskega razvoja občine ankaran

12. avgust 2016 // Rok za oddajo: 29. avgust 2016

Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem nepremičnin

5. avgust 2016

Prosta delovna mesta in zaposlitve

28. julij 2016

Javni razpis za sofinanciranje delovanja in programov društev

14. junij 2016

Sklep o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran